Політика AML

Компанія Betatransfer (далі – Компанія) проводить Політику AML та KYC (далі – Політику). Мета – перешкоджати незаконній діяльності у фінансовій сфері, сприяти дотриманню чинних у ній норм міжнародних угод, прийнятих останніми роками. Політика реалізується через процедуру, покликану ідентифікувати Клієнта.
Положення Політики AML і KYC розміщуються на сторінках цього ресурсу, які містяться в інших договорах з Клієнтом. Вони набирають чинності з прийняттям Загальної Угоди.

 • Термінологія, яка використовується для роз'яснення Політики.
 • Політика викладається з використанням наступних термінів:

Політика розглядається як комплекс заходів, спрямованих на те, щоб не дозволити легалізувати доходи, які були отримані незаконним чином (через участь у злочинній діяльності, тіньову економіку), запобігти чи хоча б знизити ймовірні ризики, що Компанія виявиться причетною до такого роду діяльності. У глобальному аспекті Політика розглядається як потужний міждержавний механізм. Він призначений не лише перешкодити роботі фінансових «пралень», а й звести бар'єри, які не дозволять підтримувати терористів, створювати зброю, здатну масово вражати населення..
KYC – це процедура, що наказує фінансовим установам з'ясувати, що є їх клієнтом. Законослухняним організаціям, які діють виключно в рамках правового поля, наказується не проводити транзакцій, якщо не встановлені особи, які причетні до них.
CIP – це програма, яка застосовується під егідою Міністерства юстиції США. Умови CIP вимагають, щоб фінансові компанії, перш ніж запропонувати свої послуги, зобов'язані ідентифікувати особу, зацікавлену у співпраці.
Клієнт – фізична чи юридична особа, яка має намір отримати послуги Компанії, користується ними, користувалася раніше чи якимось чином має відношення до них як член сім'ї, бенефіціарного власника (кінцевого вигодонабувача), співробітника, посадової особи з компанії Клієнта тощо..
Заборонена поведінка – неправомірна, у якій виявляються ознаки діянь у фінансовій сфері, які законодавство визнає протиправними.
Шахрайство – обман з корисливими цілями, зловживання довірою, які завдають шкоди іншим особам та Компанії.
Корупція – дії службовця, посадової особи, що виявляються в незаконних пропозиціях, здирництві, різних формах тиску на іншу сторону, щоб отримати певні привілеї, доступ до будь-чого, що представляє цінність.
Відмивання коштів – здійснення фінансових транзакцій з грошима, угод із майном, які мають незаконне походження, з метою приховати особу власника, джерело чи одержувача коштів, надати їм правомірний вид.
Змова – таємна угода з метою добитися вигоди, надаючи неправомірний вплив утискуючи права та інтереси третіх осіб, включаючи Компанію.
Фінансування тероризму - це підтримка, що здійснюється тим чи іншим способом, що сприяє прояву терористичної активності в різних формах.
Злочинна поведінка – це усвідомлена протиправна поведінка, яка несе загрозу суспільству.
Уповноважена особа по боротьбі з шахрайством (далі – Уповноважена особа) – особа, наділена повноваженнями відстежувати та запобігати випадкам шахрайства, проводити, якщо потрібно, розслідування, щоб виявити Заборонену поведінку. Уповноважена особа безпосередньо відповідає за те, щоб належним чином виконувались дії щодо осіб, яких підозрюють у шахрайстві, протиправних діях.

 • Наведені терміни використовуються також у сторонніх посиланнях веб-сайту Betatransfer.
 • Значення термінів, не наведених у рамках Політики, розкривається у Загальній Угоді.
 • Політика здійснюється Компанією, її представниками.
 • При викладі Політики Компанія може користуватися посиланнями до власних сервісів, інших ресурсів, в які інтелектуальна власність вкладена..

2. ПРАВОВА ОСНОВА

2.1. Юридичним базисом Політики є нормативні акти, які були прийняті Великобританією, рекомендації FATF, включаючи:
2.1.1. Закон Великобританії «Про запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму». Закон було складено на підставі директив 2005/60/ЄС та 2006/70/ЄС, які ухвалив Європейський Союз. Вимоги, що містилися в директивах, були відредаговані та адаптовані, щоб досягти відповідності національному законодавству, доповнені нормами, що враховують особливості національного правового регулювання. Закон регламентує, яким чином слід запобігати спробам легалізувати кошти, придбані в обхід чинного законодавства, фінансувати терористичну діяльність. Визначено, хто належить до суб'єктів закону, якими обов'язками, правами, відповідальністю наділені, користуються суб'єкти.
2.1.2. «Нормативні правила поглибленого вивчення клієнтів», затверджені Комісією ринку фінансів та капіталу Великобританії у 2008 році за №125. Вони ухвалені з метою застосування названого вище закону. У Правилах визначено випадки, коли фінансовим установам належить вжити заходів щодо отримання додаткової інформації про своїх клієнтів. Встановлено, в якому порядку та з дотриманням якогось мінімального обсягу вимог належить проводити такі процедури. Виділено категорії ризику, що виникає, коли легалізуються кошти, здобуті незаконними способами, фінансово підтримується тероризм. Вказано ознаки ризику для кожної з категорій, спеціальні заходи, за допомогою яких стає можливим отримати більш глибоке уявлення про клієнтів, прописано порядок, згідно з яким належить здійснення посиленого нагляду, що стосується також угод клієнтів.
2.1.3. Директива (ЄС) 2015/849. Її ухвалили у 2015 році Європейський парламент та Ради Європи з метою не допустити, щоб європейські фінансові інститути, фінансова система загалом використовувалися структурами та особами, які відмивають гроші, фінансують терористів..
2.1.4. Міжнародна конвенція 1999 року про боротьбу із фінансуванням тероризму.
2.1.5. 40 рекомендацій FATF.
2.1.6. Інші міжнаціональні акти, угоди, якими встановлюються регулятивні заходи, мета яких – не дозволити відмивати гроші, фінансово підтримувати терористів.

2.2. Клієнт, який прийняв Політику, слідує їй, визнається таким, що дав згоду дотримуватися вищеперелічених нормативних актів..

3. ПРОЦЕДУРА KYC

3.1. Цю процедуру розробили, щоб застосувати практично те, що рекомендує FATF: особі, яка має намір провести фінансову операцію, зобов'язана підтвердити власну особу.

3.2. KYC передбачає встановити та перевірити особу Клієнта. Отримані відомості про Клієнта дозволяє Компанії переконатися, що особа, яка звернулася до неї з метою отримання послуг, насправді проживає за вказаною адресою, не перебуває під судом через скоєння злочину, не причетне будь-яким чином до діяльності, яка ставить під підозру легальність походження коштів. , якими воно має намір розпорядитися.

3.3. Щоб ідентифікувати Клієнта, можливе проведення процедури CIP. Вона передбачає, що перевірятимуться такі дані:
3.3.1. По компанії Клієнта:

 • реєстраційний номер (через реєстр, до якого прийнято вносити юридичних осіб у країні, було проведено реєстрацію);
 • найменування;
 • юридична адреса та фактична, за якою насправді здійснюється діяльність;
 • список повноважних представників;
 • структура;
 • відомості, що стосуються контрагентів, намічених транзакцій, контрактів;
 • відомості про власників, кінцевих бенефіціарів (UBO). Щоб оцінити ризики відмивання коштів Клієнтом, Компанія перевіряє, як вони проходять процедури KYC/AML..

3.3.2. За фізичними особами - співробітниками компанії Клієнта:

 • прізвище ім'я по батькові;
 • дата, місце народження;
 • адреса проживання;
 • ідентифікаційний номер платника податків (ІПН).

3.4. Клієнт надає Компанії наступний перелік документів, мета яких підтвердити достовірність відомостей про себе:

 • паспорт (внутрішній, закордонний);
 • підтвердження адреси проживання, реєстрації;
 • телефонні рахунки;
 • банківські виписки;
 • копії квитанцій про оплату комунальних послуг та ін..

Це дозволить Клієнту успішно пройти процедуру ідентифікації..

3.5. Компанія має право вимагати додаткові документи, якщо вважає, що це необхідно, щоб ідентифікувати Клієнта.

4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛІЄНТА

4.1. Компанія може запросити ідентифікуючу інформацію, якщо виникають підозри, що в діяльності Клієнта простежуються ознаки Забороненої поведінки. Це робиться, щоб не дозволити відмивати гроші, підтримувати терористів фінансово, не допустити інших протиправних дій.

4.2. Компанія проводить перевірку Клієнтів, які обґрунтовано підозрюються в тому, що займаються діяльністю, яка не допускається законом.

4.3. Компанія може запросити додаткові підтвердження для ідентифікації, якщо виникли підозри, що діяльність Клієнта є незаконною..

4.4. Компанія має право, не надсилаючи заздалегідь попередження, заблокувати обліковий запис, якщо діяльність особи, яка має до неї відношення, потрапила під підозру. У такому разі власника облікового запису зобов'язують верифікуватися згідно з процедурою KYC.

5. ВИКОРИСТАННЯ, ОБРОБКА ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Використання особистих даних Клієнтів Компанія здійснює у суворій відповідності до прийнятою нею Політики..

6. ВІДСТЕЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

6.1. За підозри, що Клієнт здійснює шахрайство, інші дії з ознаками протиправності, Компанія відстежуватиме всі його транзакції. Клієнту буде висунуто вимогу верифікуватися, як передбачено процедурою KYC. Якщо він відмовився або проігнорував запит Компанії, це означатиме, що вона отримує право заблокувати обліковий запис Клієнта на період, доки конфліктна ситуація не вирішиться..

7. ЗМІНИ І ПРАВКИ

7.1. Положення Політики змінюються, доповнюються за рішенням Компанії. Відстеження відповідних повідомлень, перевірка внесених правок здійснюються Клієнтами самостійно.

7.2. У разі відмови Клієнта прийняти Політику, оскільки вона зазнала змін, він втрачає право отримувати послуги Компанії. При подальшому використанні Клієнтом сервісів, продуктів Компанії визнається, що він автоматично дав згоду дотримуватися Політики із внесеними до неї правками.

8. ПРОТИДІЯ ШАХРАЙСТВУ

8.1. Загальна Угода Компанії розглядає протистояння шахрайству як невід'ємну складову Політик. Компанія прагне запобігти шахрайству та іншим неправомірним діям, протиправним діянням, які перешкоджають її діяльності, шкодять сфері фінансового звернення, економіці, політичній стабільності в цілому..

8.2. Компанія здійснює діяльність, суворо дотримуючись ділових, етичних, юридичних стандартів. Це дає Клієнтам, партнерам Компанії право розраховувати, що вона захищатиме їх інтереси, не наражаючи на небезпеки, що виникають внаслідок дій протиправного характеру, від кого б вони не виходили..

8.3. Політика повністю відповідає нормам міжнародного права, законодавства Великобританії.

9. РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА

9.1. Компанія, маючи відомості щодо особи, яка підозрюється в тому, що прямо чи опосередковано причетна до тероризму, його фінансування, відмивання грошей, шахрайства, має право провести самостійне розслідування. Процедура розслідування допускає використання методів і способів, що передбачають норми законодавства, Загальну Угоду, включаючи її невід'ємні частини (додатки).

9.2. На Уповноважену особу покладаються обов'язки виявляти, розслідувати випадки діяльності з ознаками протиправності. Воно вживає необхідних заходів, щоб захистити інтереси Компанії, Клієнтів, партнерів, запобігти протиправній діяльності.

9.3. Під час проведення розслідування Компанія має право залучати сторонні організації, щоб зібрати докази, докази незаконної діяльності та передати їх компетентним органам..

9.4. Відповідальність Уповноваженої особи поширюється на таке:

 • 9.4.1. Збирати, зберігати відомості, що стосуються підозрюваних осіб, включаючи дані, пов'язані з Клієнтом, угодами, транзакціями.
 • 9.4.2. Повідомляти про хід, результати розслідування, підозри керівництву Компанії, компетентним органам, третім особам, якщо необхідно – надати їм інформацію з розслідування.
 • 9.4.3. Відкривати, проводити, закривати розслідування, повідомляти про будь-яке розслідування у справі, пов'язаній із Забороненою поведінкою, у межах власної компетенції. Для цього не потрібно попередньо попереджати підозрюваного, отримувати його згоду, приймати втручання з боку підозрюваної особи, організації. Розслідування проводяться з дотриманням суворої об'єктивності, конфіденційності.

9.5. Компанія має право блокувати рахунок Клієнта, не надавати йому доступу до всіх коштів, доки не з'ясуються всі обставини розслідування. Таких заходів вживають, щоб забезпечити належну оперативність та здійснити процедуру розслідування у необхідному обсязі.
Дотримуючись Загальної Угоди, Клієнт погоджується співпрацювати з Уповноваженою особою. Це передбачає обов'язок оперативно, у належному обсязі надавати потрібну інформацію, документи..

9.6. Компанія зобов'язується дотримуватися суворої конфіденційності щодо документації, матеріалів, що стосуються процесу розслідування Забороненої діяльності. Режим секретності зберігається, щоб не було завдано шкоди інтересам осіб, щодо яких ведеться розслідування, третіх осіб, згідно процесу розслідування.

9.7. Уповноважена особа зобов'язана надавати конфіденційну інформацію компетентним органам, особам, організаціям, якщо ними самостійно проводиться розслідування або надається допомога іншим структурам, які мають необхідну компетенцію..

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. На Уповноважену особу покладається відповідальність відстежувати, розслідувати та запобігати діям з ознаками Забороненої поведінки.

10.2. Компанія має право ідентифікувати особу Клієнта, транзакції, щоб довести, що мала місце Заборонена поведінка, здійснювалися дії з ознаками протиправності. Це відповідає політиці KYC.

10.3. Відповідальність Компанії поширюється на наступне:

 • 10.3.1. Вживати належних заходів до осіб, які вчинили злочин, підозрюються у скоєнні.
 • 10.3.2. Забезпечити належну ефективність контролю, щоб запобігати протиправним діям.
 • 10.3.3. Проводити оперативні розслідування, якщо виявлено Заборонену поведінку, протиправні дії.
 • 10.3.4. Повідомляти про підозрілу діяльність, особи, які її здійснюють, державним органам, компетентним організаціям.
 • 10.3.5. Забезпечити, щоб Уповноважена особа повідомляла про виявлені підозрілі випадки, що стосуються протиправних актів.

11. ЗАЯВА КЛІЄНТА

11.1. Клієнтом сервісу Компанії гарантується відмова від дій, які кваліфікуються як Заборонена поведінка. Користувач погоджується на проведення перевірок у зв'язку з розслідуванням, яке здійснюється згідно з Політикою. Користувач зобов'язується оперативно та у необхідному обсязі співпрацювати з Уповноваженою особою, яка проводить розслідування.

12. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

12.1. Приймаючи умови Політики, які можуть змінюватися, доповнюватися за рішенням Компанії, Клієнт бере на себе відповідальність відстежувати відповідні повідомлення, що надаються нею, перевіряти актуальність умов співпраці (Див. п. 7.1).

12.2. Відмова приймати зміни в Політиці передбачає, що Клієнт більше не має наміру вимагати послуги Компанії. При подальшому користуванні сервісами Компанії визнається, що Клієнт автоматично дав згоду дотримуватись Політики із внесеними до неї правками (Див. п. 7.2).

Якщо у вас є відомості про підозрілих осіб та діяльність, що мають відношення до Політики AML та KYC Компанії, повідомте їх нашій службі підтримки: support@betatransfer.io.